Přehled všech předností produktu

Volně stojící myčky nádobí
Přednosti produktů

Testovaná hygiena 

Účinnost proti virům – vědecky potvrzeno*
Bezstarostné mytí nádobí: díky programu „Hygiena“ a „Intenzivní“ v kombinaci s PowerDiskem nebo tabletami UltraTabs je spolehlivě odstraněno více než 99,9 % virů (například koronavirů, chřipkových virů nebo norovirů). Potvrdila to zkouška institutu pro hygienu a virologii.* g Také vysoká škola Rhein-Waal dokládá mimořádný hygienický čisticí výkon myček nádobí Miele*. V testu hygieny bylo se systémem AutoDos a s PowerDiskem v programech „ECO“ a „QuickPowerWash 65 °C“ odstraněno více než 99,99 % bakterií (Enterococcus faecium). A v programu „Hygiena“ prokázalo testování snížení bakteriální zátěže (bakteriemi Enterococcus faecium nebo Micrococcus luteus) i bez mycích prostředků o činitel minimálně 10 000. 
Podrobnosti k testovacím kritériím najdete na webu https://www.miele.com/g7000-c Podle certifikace institutu pro integrační hygienu a virologii to platí pro odstraňování obalených a neobalených virů (například koronavirů, chřipkových virů nebo norovirů) v testovaných programech „Hygiena“ a „Intenzivní“, vše za použití PowerDisku/tablet UltraTabs. Podrobnosti k testovacím kritériím najdete na webu www.miele.com/g7000-c. Charakteristika výbavy v závislosti na modelu