Plyn - efektivita a ekologie

Efektivita a ekologie
Plyn je primární energie. Při zpracování nevznikají škodliviny, jako je tomu např. při výrobě elektrické energie.
Charakteristika výbavy v závislosti na modelu