Funkce GasStop a ReStart

Automatické opětovné zapálení s vyšší bezpečností
Plamen může sfouknout průvan nebo jej mohou uhasit vyvřelé pokrmy. Elektronický systém rozpozná uhašení plamene a plamen znovu automaticky zapálí. Pokud se zapálení nezdaří, bude přívod plynu okamžitě přerušen. Snadno a bezpečně.
Charakteristika výbavy v závislosti na modelu